Εγγραφές

Updated: Jun 18, 2019

Παρασκευή 15/3 στο οίκημα της Φ.Π.Κ Πρωτοπορίας Πάτρας (Νόρμαν 35)

Ώρες εγγραφών: 19:00 - 21:00

2 views0 comments