Στην Φοιτητική μας ένωση λειτουργούν δύο επιτροπές